Monday, November 9, 2009

امضاء جهت آزادی داوود سلیمانی و سایر زندانیان دربند

حرکت ثانیه های روزشمار بازداشتت ، مانند پتکی لحظه به لحظه برجانمان نهیب می زند
تو داری ثانیه به ثانیه دربند ، بند به بند آب می شوی و آب از آب تکان نمی خورد
ثانیه های که هر کدامشان میتوانست غنیمتی باشد برایمان
حال به پاس داشت این غنیمت ، می خواهیم آزادیت را و بودنت را در کنارمان
باشد که دادمان از دادرس حقیقی بستانیم

امضاء جهت آزادی داوود سلیمانی و سایر زندانیان دربندSunday, November 8, 2009

ابتلای داوود سلیمانی به آنفلوانزا در زندان


دکتر داوود سلیمانی طی تماس نلفنی از اوین اعلام کرد وضعیت جسمانیش مجددا رو به وخامت رفته وعلیرغم انتقال به بند عمومی از ویزیت پزشک زندان محروم است.
وی با اشاره به وجود درد فراوان در دنده و کلیه هایش از ابتلا به آنفلوانزا در چند روز گذشته نیز خبر داد.
وی افزود با وجود این بیماری ها نه تنها وی را به بهداری منتقل نکرده اند بلکه حتی از ویزیت پزشک در زندان نیز ممانعت به عمل می آورند یمانی جانباز جنگ تحمیلی بوده و بیش از 4 ماه است که در بازداشت به سر می برد.

Sunday, November 1, 2009

داوود سلیمانی به بند عمومی منتقل شد

دقایقی پیش داوود سلیمانی طی تماس تلفنی با خانواده اعلام کرد به بند عمومی منتقل گردیده است. وی در ادامه از وضعیت عمومی خود ابراز رضایت کرده است. شایان ذکر است که وی حدود 4 ماه در سلول انفرادی به سر می برده است.