Wednesday, February 24, 2010

برگزاری دادگاه دکتر سلیمانی


دادگاه دکتر داوود سلیمانی به طور غیر علنی و با حضور وکیل ایشان، آقای دکتر محسن رهامی روز دوشنبه 88/12/3 و با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. پس از پایان دادگاه، به خانواده او اجازه حضور در دادگاه و گفتگو با دکتر سلیملانی و قاضی صلواتی داده شد. خانواده، خواهان مرخصی دکتر سلیمانی از زندان بودند که قاضی صلواتی قبول وثیقه را منوط به انشای رای نمود.و ضمنا اظهار امیدواری نمود که پس از مطالعه کامل پرونده و دریافت لایحه ی دفاعیه ی وکیل، امکان تبرئه ایشان نیز وجود دارد.

Thursday, February 18, 2010

سوم اسفند دادگاه داوود سليماني

دوشنبه سوم اسفند دادگاه دكتر داوود سليماني در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار خواهد شد. دكتر محسن رهامي ، وكيل داوود سليماني ضمن اشاره به مطالب فوق از اجازه دادگاه جهت حضور وكيل در جلسه محاكمه نيز خبر داد.
گفتني است دكتر داوود سليماني عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت به اتهام "تشویش اذهان عمومی ازطریق نشر اکاذیب " و " اقدام علیه امنیت ملی" از 26 خرداد ماه بازداشت و تاكنون در زندان اوين بوده است